616 481 853

Business Intelligence

Gestió del Coneixement

Cada cop disposem de més dades.

Saps què fer amb elles? Saps llegir-les? Interpretar-les?

Connecta les dades disperses dins la teva organització, transforma-les en coneixement, i integra-les en un sistema de Business Intelligence que t’ajudarà a prendre millors decisions.

Dona veu a les teves dades

Treballa amb nous punts de vista i amb tota la informació rellevant

Quadres de comandament

Informes àgils, intuïtius i personalitzats

Data Storytelling

1

OPERACIONS

Buscar

Reunir

Medir

2

DADES

Examinar

Ordenar

Traduir

3

INFORMACIÓ

Classificar

Filtrar

Comparar

4

CONEIXEMENT

Connectar

Entendre

Avaluar

Extrapolar

Explicar

Aprofita el poder de les dades